น้ำตกสองแพรก ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

น้ำตกสองแพรก ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 3 ตำบลมะมุ เป็นน้ำตกไม่สูงนักเบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้เพราะน้ำไม่ลึก ช่วงหน้าฝนน้ำจะมีมากกว่าปกติ

แชร์บทความนี้

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ